X RESIDENCE- Počelo je armiranje vertikalnih zidova i stubova 2.sprata lamele A.

Napredak radova na gradilištu X RESIDENCE se sve više i više vidi. Zgrada postaje viša za još jedan sprat. Počelo je armiranje vertikalnih zidova i stubova 2.sprata lamele A. Istovremeno, počelo je šelovanje ploče prizemlja lamele B.